LA NOSTRA HISTÒRIA

Construccions Trabal és una empresa familiar amb més de 50 anys d'experiència i especialització en totes les variants de l'àrea de la construcció, tals com a nova construcció residencial, rehabilitació integral i manteniment d'edificis i companyies.

El 2005, va definir la seva Estratègia de negoci entorn de dos pilars fonamentals: rehabilitació i manteniment preventiu i correctiu.

LA NOSTRA FILOSOFIA

La nostra filosofia està basada en el caràcter d'empresa dinàmica i emprenedora que ens va permetre créixer de manera sostenible, adaptant-nos a les diferents necessitats.

LA NOSTRA MISSIÓ

És la creació, promoció i gestió de sistemes de treball|feina sinèrgics i competitius en el que a proveir manteniment general a companyies es refereix, contribuint activament a la generació de valor per als nostres grups d'interès.

LA NOSTRA VISIÓ

És ser una encertada opció al mercat nacional aprofitant la capacitat d'afrontar els seus canvis i establir-nos com a model d'empresa de manteniment general a nivell nacional, donant respostes eficients, innovadores i versàtils als nostres grups d'interès a través de totes les nostres àreas d'activitat, modificant i construint formes que articulin temps i espai al territori nacional.

EL NOSTRE OBJECTIU

És oferir un servei eficient, personalitzat i amb un alt grau de qualitat en tots els treballs|feines, preservant el nostre sòlid posicionament al sector.

ELS NOSTRES VALORS

Es fonamenten en un ampli equip de professionals i especialistes per realitzar amb idoneïtat els projectes de les obres que emprenem. El seu íntim compromís amb la investigació, el desenvolupament i la innovació, com a forma de garantir el valor afegit per als nostres clients a llarg termini, i la seva immediata capacitat de resposta.

 
 
 
 
“menys es més”

Mies Van Der Rohe

CONSTRUCCIONS SIGNIFICATIVES REALITZADES AMB L'EPÍGRAF CONSTRUCTORA:

2009 · Promoció Pròpia

Construcció de dues cases unifamiliars en Santa María de Palautordera, carrer Hospital núm. 8

2008 · Arquitecte Octavio Mestre ( habitatge privat )

Construcció d'una casa unifamiliar de 475 m2 a Tamariu (subcontractació Trabal Construccions)

2007 · Cobime S.A. " GRUP LLAR "

Construcció edifici plurifamiliar de 97 habitatges i 144 places d'aparcament en Gran de Gràcia, Barcelona (subcontractació parcial Trabal Construccions)

2006 · EDIFICA 64 S.A.

Construcció de Centro Logistico per a Alimentació a Sabadell 24.500 m2 Nau industrial i condicionament exterior de superfície 44.000 m2 incloent accessos i vials (subcontractació parcial Trabal Construccions / Ocil sl)

2005 · Promocions Coves Rams S.L.

Construcció edifici comercial supermercat "MERCADONA" en Santa Perpètua de Mogoda (subcontractació parcial Trabal Construccions)

2005 · Cobime S.A. " GRUP LLAR "

Construcció de 74 naus industrials a Manresa (Trabal Construccions)